Idzi Piotr

Artysta wizualny, propagator rzeźby cyfrowej. Swoje poszukiwania prowadzi w środowisku wirtualnym. Jako artysta rozważa wpływ narzędzi cyfrowych na formy utrwalania i zapisu rzeczywistości. Prezentowane obiekty odwołują się zarówno do ludzkiej pamięci jak i do pamięci komputera, jako że oba obszary coraz silniej współistnieją i przenikają się. Stosuje techniki druku 3D, rzeczywistości poszerzonej(AR). W 2018 roku uzyskał tytuł naukowy doktora sztuk pięknych. Pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz na kierunku Digital Art w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Uczestniczył w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą.

Visual artist, digital sculptor. Explores virtual environment. As an artist he considers various forms of capturing and storing reality related data. Presented objects refer to both- human and digital- memory. Piotr applies 3D printing techniques as well as augmented reality (AR). In 2018 obtained an academic degree (PhD of Arts). Presently teaches at Architecture Department of Cracow Technical University and Digital Art Section at Cracow European Academy. Takes a part in several – individual and group exhibitions in Poland and abroad.

Skip to content