Zgłoszenie

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku aktywnie tworzy serwis internetowy, umożliwiający przesyłanie artystom i artystkom swoich portfolio. Zachęcamy wszystkich chętnych do umieszczania w tworzonej przez nas bazie danych informacji dotyczących przebiegu ich działalności i osiągnięć twórczych w zakresie sztuki, a szczególnie rzeźby.

Naszym celem jest stworzenie jak najszerszego katalogu postaw artystycznych, dlatego też nie zważamy na formalne wykształcenie artystyczne czy wiek zgłaszających. Na medium rzeźby chcemy patrzeć z jak najszerszej perspektywy, dlatego jesteśmy otwarci na odważne i eksperymentalne propozycje. Musimy jednak nadmienić, że zgłoszenia stricte komercyjne, związane ze sprzedażą dorobku będą przez nas odrzucane.

Prosimy o przesłanie następujących pism i dokumentacji poprzez poniższy formularz:

  1. Krótkie porftolio w języku polskim (max 800 znaków)
  2. Krótkie porftolio w języku angielskim (max 800 znaków)
  3. Max 8 fotografii prac w dobrej rozdzielczości
  4. Podpisy do zdjęć

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z zasadami przygotowania plików

    Dane z formularza zostaną przekazane do sprawdzenia. Po pozytywnej weryfikacji Twoje Portfolio zostanie opublikowane.

    Skip to content