Alicja Łukasiak

Alicja Łukasiak zainteresowana naturą, w której analizuje człowieka jako gatunek dominujący. Z jednej strony ukazuje jego destrukcyjny wpływ na środowisko, a z drugiej stara się ukazać piękno i różnorodność życia, które jest dla niej zagadkowym fenomenem, a twórczość artystyczna formą emocjonalnej opowieści. W jej pracach fauna i flora ulegają personifikacji, dzięki której owady czy rośliny podlegają prawom narzuconym przez nadrzędną formę egzystencji – człowieka. Pracuje wykorzystując glinę czy farby wodne, eksperymentuje z tradycyjnymi technikami. Zwraca uwagę na siłę koloru i jego znaczenie. Sztuka jest dla niej działaniem etycznym, w którym to nie społeczeństwo, lecz natura gra główna rolę.

Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Maria Skłodowska-Curie w Lublinie. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Kultury, Fundacji Wyszehradzkiej. Brała udział m.in. w 5 Triennale Sztuki Młodych w Orońsku oraz w 2002 roku w Festiwalu młodej sztuki „Look at Me/Spójrz na mnie” w Krakowie. Wystawy indywidualne m.in. Miejsce Projektów Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Galeria Biała w Lublinie. Realizacje w przestrzeni publicznej m.in. ,,6,28,, neonowa instalacja na Dworcu Warszawa Wschodnia (w latach 2009-2010). Projekt „Universal” na Osiedlu Dudziarska w Warszawie (od 2010).  Praca „Kooperacja” znajduje się w kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Od 2003 współtworzy wraz z Grzegorzem Drozdem projekt Zmiana Organizacji Ruchu (ZOR)


She is interested in nature, in which she analyses man as a dominant species. On the one hand, she portrays man’s destructive  impact on the environment, on the other hand she tries to show the  beauty and diversity of life, which is a mysterious phenomenon for her,  and the artistic creation is a form of emotional story. In her works,  fauna and flora are personified, thanks to which insects and plants are  subject to laws imposed by the superior form of existence – man. She  works using clay or water paints, experiments with traditional  techniques. She pays attention to the strength of colour and its  meaning. Art is for her an ethical act, in which it is art that plays  the main role, not the society.

In 2000, she graduated with honors from the Faculty of Arts at the Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. She received scholarships from the Ministry of Culture and National Heritage and the International Visegrad Fund and has participated in numerous exhibitions in Poland and abroad, including at the Zacheta Project Room, the Polish Sculpture Center in Oronsko, and Art Biennale in Yogyakarta. From 2003, she co-creates together with Grzegorz Drozd the project “Zmiana Organizacji Ruchu” (ZOR).

Skip to content