Holts Eva

Urodzona w 1994 roku w Czernihowie, w Ukrainie. Mieszka i pracuje w Kijowie.
Ukończyła Kurs Konceptualny i Fotografii Artystycznej w szkole MYPH w 2020 roku.

Jej prace opierają się na obrazach wyłaniających się z głębi podświadomości. Zajmuje się głównie zabawkami, w szczególności lalkami Barbie. W szczególności te zabawki są stworzone na obraz i podobieństwo człowieka. Są statyczne, zawsze uśmiechnięte i zadowolone ze wszystkiego, co je spotyka, bez względu na to, co dzieje się podczas sesji zdjęciowej. Daje to nienaturalny efekt, skłaniający do zastanowienia się nad granicami tego, co jest naprawdę dopuszczalne.


Born in 1994, in Chernihiv, Ukraine. She lives and work in Kyiv.
She graduated from the Conceptual Courseand Fine Art Photography at MYPH school in 2020.

Her work is based on images that emerge from the depths of the subconscious. She works mostly with toys, Barbie in particular. These dolls are created in the image and likeness of a human being. They are static, always smiling and happy with everything happening to them, no matter what is really going on during the photo session. And it looks strange and unnatural, so it makes you think about the limits of what is really acceptable.

Skip to content