Ilinskiy Andriy

Grafik i rzeźbiarz. Ukrainiec, kijowianin. Ukończył Moskiewski Instytut Poligraficzny (1977). Członek Narodowego Związku Artystów Ukrainy.

Przedstawiciel undergroundu, nonkonformista. W ZSRR prac artysty nie akceptowano i nie wystawiano. W niepodległej Ukrainie jako jeden z pierwszych wyszedł ze swoimi obiektami do kijowskiej publiczności. Pracuje w dziedzinie grafiki i rzeźby ceramicznej, eksperymentując z przenikaniem się obiektów 2D i 3D. Jako grafik wypracował autorską technikę druku wypukłego. Jako rzeźbiarz koncentruje się na formie obiektów.

Prace artysty znajdują się w Narodowym Muzeum Ukraińskiej Sztuki Dekoracyjnej (Kijów), Narodowym Muzeum Ceramiki Ukraińskiej (Opiszne k. Połtawy) i w kolekcjach prywatnych.


Graphic artist and sculptor. Ukrainian from Kyiv. He graduated from Moscow University of Printing Arts (1977). A member of National Union of Artists of Ukraine.

A representative of underground art, non-conformist. In the USSR his works were not acknowledged and displayed. When Ukraine became independent Ilinskiy as one of the first artists showed his works to a broader audience in Kyiv. Ilinskiy focuses on graphic art and ceramic sculpture experimenting with 2D and 3D objects. As a graphic he developed his own technique of relief printing. As a sculptor he focuses on form.

Artist’s works can be found in The National Decorative Art Museum (Kyiv) and Museum of Ukrainian pottery (Opishne) as well as private collections.

Skip to content