Julia Tymańska

ur. 1997 roku w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku.

Jej głównym medium jest malarstwo, ale często wymyka się poza ramy płótna, tworząc płaskorzeźby, rzeźby, instalacje przestrzenne czy scenografię. Inspiracje czerpie z popkultury, kultury konsumpcyjnej i graffiti.

Zdobywczyni Nagrody Publiczności Gazety Wyborczej dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (2022 r.). Została także laureatką Nagrody CSW Łaźnia Gdańsk w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Wojciecha Fangora (2018 r.), Nagrody Prezydenta Miasta Legnicy oraz Magazynu „Szum” w Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych Promocje (2021 r.). Prezentowała swoje prace na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Dwukrotna laureatka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


b. 1997 in Gdańsk. A graduate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

Winner of the Gazeta Wyborcza Audience Award for Young Artists in the Field of Culture (2022). She was a laureate of the CSW Łaźnia Gdańsk Award in the Painting Competition named after Wojciech Fangor (2018), the Award of the President of the City of Legnica and the „Szum” Magazine in the National Review of Young Painting Promotions (2021). She presented her works at numerous individual and group exhibitions. Twice winner of the Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage.

Her main medium is painting, but she often escapes the frame of the canvas, creating bas-reliefs, sculptures, spatial installations or scenography. She draws inspiration from pop culture, consumer culture and graffiti.

Skip to content