Ilya Sprindzhuk

(ur. 1994 w Mińsku, Białoruś) — artysta wizualny. Od 2021 mieszka i pracuje w Warszawie.

Tworzy głównie w obszarze malararstwa, dotykając praktyk nowych media oraz instalacji. W twórczości odwołuje się do tematów obecności, braku bezpieczeństwa, prawa zostania usłyszanym. Jego prace przybierają formę obiektów-instalacji ingerujących w przestrzeń, reprezentując rodzaj ontologicznego śladu, zostawionego w obecnych ramach społecznych.

Prace Ilyi były pokazywane w A&V art gallery, na festiwalach sztuki Salon Jesienny, Art-Minsk, w galerii Prześwit w Warszawie oraz innych. Studiował w Białoruskiej Państwowej Akademii sztuk pięknych, ale nie skończył studia i zajął się realizacją własnych projektów. Obecnie jest studentem Warszawskiej ASP na Wydziale Sztuki Mediów.


Sprindzhuk (born 1994 in Minsk, Belarus) is a visual artist. Since 2021 he has been living and working in Warsaw.

He works mainly in the field of painting, touching on new media practices and installations. Refering to the themes of presence, insecurity and the right to be heard, his works takes the form of objects-installations that invade space, representing a kind of ontological trace left in the current social framework. Ilya’s paintings and installations have been shown at A&V art gallery, Autumn Salon, Art-Minsk art festivals, Prześwit in Warsaw and others. Studied Furniture Design at the Belarusian State Academy of Fine Arts. Currently he’s a student at the Warsaw Academy of Fine Arts at the New Media Art.

Skip to content