Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www  funkcjonującego pod adresem url: artysci.rzezba-oronsko.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Topolowa 1, 26-505 Orońsko.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: sekretariat@rzezba-oronsko.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Beata Szczepanik, e-mail: iodo@rzezba-oronsko.pl

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu internetowego (imię i nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail) są gromadzone i wykorzystywane przez nas w następujących celach:
  1. prowadzenie Newslettera;
  2. prezentacja Twojego profilu  innym Użytkownikom;
  3. realizacji składanych on-line wniosków internetowych związanych z obsługą Ciebie jako Użytkownika Serwisu;
  4. udzielania odpowiedzi na Twoje pytania i reklamacje, w tym z wykorzystaniem formularzy kontaktowych, co jest realizacją Twojego oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu;
  5. przygotowania informacji dotyczących bieżących wydarzeń związanych z działalnością statutową Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku  oraz realizacji akcji promocyjnych tej działalności, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu. Takie informacje przesyłamy na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną lub telefoniczną ;
  6. w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  1. dobrowolnie wprowadzone danych w formularzach, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam kontakt z Tobą oraz skorzystanie przez Ciebie z  usług oferowanych w Serwisie.
 4. Przekazując nam swoje dane osobowe poprzez Serwis internetowy masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich przeniesienia.
 5. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zebranych w celu założenia profilu i korzystania z Serwisu, co będzie równoznaczne z likwidacją profilu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej.
 6. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres artysci@rzezba-oronsko.pl
 7. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych do celów promocyjnych lub cofnąć zgodę na komunikację elektroniczną lub telefoniczną w tym celu wysyłając e-mail na adres: komunikacja@rzezba-oronsko.pl
 8. Cofnięcie zgody i sprzeciw nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej.
 9. Jeżeli masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

III. Ochrona danych osobowych i okres ich przechowywania

 1. Twoje dane osobowe chronione są zgodnie z postanowieniami RODO,  ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. Do ochrony Twoich danych stosujemy w szczególności certyfikat SSL.
 2.  Nie ujawniamy danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu innym podmiotom, chyba że posiadamy Twoją zgodę.
 3. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków na Nas ciążących. Dotyczy to takich grup odbiorców jak: upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 4. Dostęp do danych osobowych mają tylko podmioty, o których mowa w ust. 2, oraz pracownicy podmiotów z których usług korzystamy do utrzymywania funkcjonalności Serwisu, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.
 5. Twoje dane związane z korzystaniem z Serwisu przechowujemy tak długo, aż nie zlikwidujesz profilu. Na wypadek ujawnienia się ewentualnych naszych roszczeń związanych z używaniem Serwisu przechowujemy Twoje dane do czasu ich przedawnienia. Wykorzystujemy Twoje dane w celach marketingowych aż do czasu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych lub cofniesz zgodę.
 6. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji. Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie Serwisu, zostają zaszyfrowane w Twoim komputerze i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 7. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Operator posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu Twoje dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 8. Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.
 9. Okresowo zmieniamy swoje hasła administracyjne.
 10. W celu ochrony danych regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa.
 11. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez Nas do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 1. W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego możemy podejmować czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez marketingu bezpośredniego.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie są przesyłane  poza teren Unii Europejskiej.

IV. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora Nazwa.pl

V. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Ciebie, w tym dane osobowe, o ile zostaną  przez Ciebie podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych wypełnionego przez Ciebie formularza z Twoim adresem e-mail. W takim przypadku Twój adres e-mail pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub innego kontaktu (rejestracji usług itp.). Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VI. Logi Administratora

Informacje o Twoim zachowaniu w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

VII. Istotne techniki marketingowe

Stosujemy analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzi: https://www.google.com/ads/preferences/

VIII. Informacja o plikach cookies

 1. Na stronach Serwisu internetowego używamy plików cookies. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Możesz samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała Cię o przesyłaniu plików cookies na Twoje urządzenie lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.
 2. Cookies (z ang. cookie – ciastko) to małe pliki, które Serwis internetowy zapisuje w przeglądarce internetowej na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz strony Serwisu internetowego. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego.
 3. Używamy plików cookies:
  1. seryjnych – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu aż do momentu wylogowania się z Serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przez Ciebie przeglądarki internetowej;
  2. stałych – to pliki, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Ciebie.
 4. Pliki cookies wykorzystujemy do:
  1. uwierzytelniania Ciebie na stronie Serwisu wymagającej logowania oraz do zapewnienia ciągłości sesji;
  2. do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Ciebie na formularzach;
  3. w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności Serwisu internetowego, przy czym  niemożliwa jest  personalna identyfikacja Ciebie jako Użytkownika;
  4. do lepszego dopasowania naszych komunikatów marketingowych do Twoich potrzeb.
 5. Jesteśmy podmiotem zamieszczającym pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym oraz uzyskującym do nich dostęp.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jako Użytkownik Serwisu możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

IX. Bezpieczeństwo informacji

 1. Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne i żaden sposób nie wpływają na działanie Twojego urządzenia. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.  

X. Zarządzanie plikami cookies przez Ciebie

 1. Masz możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do Twojego urządzenia. Ustawienia domyślne mogą zostać zmienione przez Ciebie na dwa sposoby:
  1. możesz zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu, co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z Serwisu internetowego;
  2. możesz w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na Twoje urządzenie.
 2. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania Twoich preferencji  może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 3. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, z której korzystasz oraz postępuj zgodnie z instrukcjami:
 1. Edge
 2. Internet Explorer
 3. Chrome
 4. Safari
 5. Firefox
 6. Opera

Urządzenia mobilne:

 1. Android
 2. Safari (iOS)
 3. Windows Phone

XII. Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu i zawierają datę oraz godzinę połączenia z Serwisem. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych dotyczących liczby odwiedzin i nie pozwalają na personalną identyfikację Ciebie jako Użytkownika. 

Skip to content