Różycka Anna Kamila

Anna Kamila Różycka (ur. 19.09.1985r. w Lublinie) – Rzeźbiarka, autorka rysunków, realizatorka i pomysłodawczyni licznych instalacji artystycznych a także obiektów meblarskich. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, w 2012r. uzyskała dyplom na wydziale rzeźby. Ma za sobą znaczny dorobek wystaw indywidualnych polskich oraz zagranicznych. Uczestniczka wielu plenerów międzynarodowych. Jej realizacje to rodzaj eksperymentu – ze światłem, wnętrzem a także samym materiałem. W swoich realizacjach korzysta z możliwości jakie daje połączenie materiałów takich jak stal, ceramika, szkło, beton i kamień


Anna Kamila Różycka (born in 19.09.1985 in Lublin) – Sculptor, author of drawings, creator of numerous artistic installations as well as furniture objects. A graduate of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw, in 2012 she obtained a diploma at the Faculty of Sculpture. She has a significant output of individual Polish and foreign exhibitions. Participant of many international plein-airs. Her projects are a kind of experiment – with light, interior and the material itself. In his projects, she uses the possibilities offered by the combination of materials such as steel, ceramics, glass, concrete and stone.

Skip to content