Plota Janusz

Ur. w 1957 r. w Miastku . Dr sztuki, rzeźbiarz, malarz, rysownik, performer, projektant, eseista, niezależny kurator. Studia  w ASP  w Gdańsku, dypl. w prac. prof. K. Ostrowskiego w 1986 roku. Twórca sztuki tranzytowej( 1992).Współtwórca Parku Rzeźby w Szumiłowie.

Kurator międzynarodowych projektów sztuki transarchetypicznej . Trzykrotnie otrzymał Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, 6x Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, 8x Stypendium Rady Miasta Gdańska. Dzieła w kolekcjach: Park Rzeźby Changchun Chiny , Muzeum Rzeźby Changchun (CN),Muzeum Sharm El Sheikh (EG),  Muzeum Narodowe Ubon Ratchathani (TH ), Park Rzeźby  Szumiłowo, Muzeum TAE , Muzeum Narodowe Gdańsk,  Narodowe Muzeum Morskie Gdańsk  ,Muzeum Solidarności Gdańsk ,Muzeum Miejskie Lębork,   Heineken EB ,   Intel Technology (PL) , Comune  di  Laives  (IT) Comune  di Crispiano  Włochy(IT) ,Galeria Buschgraben Berlin  (DE), Galeria  CSW ,,Solvay” Kraków, C o H Växjö (SE).


Born in 1957 in Miastko. PhD in art, sculptor, painter, draftsman, performer, designer, essayist, and independent curator. Studied at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, dipl. in studio prof. K. Ostrowski in 1986. Creator of the transit art (1992). Co-founder of the Sculpture Park in Szumilowo/Pl.

Curator of international projects of trans-archetypal art. Trice Scholarship of the Ministry of Culture and Art, 6x Scholarship of the Marshal of the Pomeranian Voivodeship, 8x Scholarship of the Gdańsk City Council. Works in the collections: Changchun China Sculpture Park, Changchun Sculpture Museum (CN), Sharm El Sheikh Museum (EG), Ubon Ratchathani National Museum (TH), Szumiłowo Sculpture Park, TAE Museum, Gdańsk National Museum, Gdańsk National Maritime Museum, Solidarity Museum Gdańsk, Lębork City Museum, Heineken EB, Intel Technology (PL), Comune di Laives (IT) Comune di Crispiano Italy (IT), Buschgraben Berlin Gallery (DE), CSW Gallery „Solvay” Krakow, C o H Växjö (SE ).

Skip to content