Liprandi Rodolfo

Włoski artysta i rzeźbiarz urodzony w Trieście w 1994 roku. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Bolonii, studiował również na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w której obecnie mieszka. Od 2018 roku zajmuje się dziedziną Land Art, wykorzystując naturalne materiały znalezione na miejscu, przyjmując podejście zerowego wpływu na środowisko. Wystawiał głównie w środowisku naturalnym, współpracując z instytucjami, rezerwatami, festiwalami i stowarzyszeniami promującymi wydarzenia kulturalne i działania edukacyjne na rzecz poprawy i ochrony terytorium. Tworzone przez niego instalacje mają na celu uświadamianie i edukację widza w zakresie poszanowania i ochrony otaczającego nas dziedzictwa naturalnego, jego fauny i flory.


Italian artist and sculptor born in Trieste in 1994. Graduated from the Department of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Bologna, he also attended the Academy of Fine Arts in Warsaw, city where he currently lives. Since 2018 he has been working in the field of Land Art, using natural materials found on site, adopting a zero impact approach on the environment. He has exhibited mainly in natural environments, collaborating with institutions, reserves, festivals and associations that promote cultural events and educational activities for the enhancement and protection of the territory. The installations that he produces are born with the aim of raise awareness and educating the viewer to respect and protect the natural heritage that surrounds us, its fauna and flora.

Skip to content