Fiuk Marek

Urodził się 30.08.1961 w Warszawie.

Jest rzeźbiarzem. Jego prace to głównie odlewy w brązie ale także posługuje się też rzadką techniką repusowania blachy.

Edukację artystyczną rozpoczął w 1982r. w pracowni rzeźbiarki Mirosławy Miller w Warszawie. Przez wiele lat zajmował się tworzeniem  unikatowej biżuterii srebrnej.

W 2021 roku ukończył Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Obecnie jest studentem II stopnia Sztuk Plastycznych tej samej uczelni.

Jego rzeźby zostały wyróżnione Grandi Prix wystawy RegArt Actuel w Chateau Waroux w 2021, czego konsekwencją była wystawa indywidualna w 2022 r. w Kaplicy Zamkowej Waroux, Belgia.


He was born on August 30, 1961 in Warsaw.

He is a sculptor. His works are mainly casts in bronze, but he also uses the rare technique of sheet repoussage.

He started his artistic education in 1982. in the workshop of the sculptor Mirosława Miller in Warsaw. For many years he has been creating unique silver jewelry.

In 2021, he graduated from Art Education in the Field of Fine Arts at the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. Currently, he is a second degree student of Fine Arts at the same university.

His sculptures were awarded the Grand Prix of the RegArt Actuel exhibition in Chateau Waroux in 2021, which resulted in a solo exhibition in 2022 in the Castle Chapel of Waroux, Belgium.

Skip to content