Nehring Adam

Adam Nehring
Ur. w 1997 r. W 2019 r. uczył się w ramach programu Erasmus na Akademie der Bildenden Künste München. W 2021 r. ukończył studia magisterskie z Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom pt. syf na poddaszu grozi zawaleniem obronił w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka. Od 2021 r. studiuję w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Born in 1997 in Mlawa, Poland. In 2019 studied at Akademie der Bildenden Künste München as an Erasmus student. In 2021 graduate from Academy of Fine Arts in Cracow (Andrzej Bednarczyk’s Studio at the Faculty of Painting). Currently living and working in Cracow. Since 2021 studing at Doctoral School of Pedagogical University of Cracow.

Skip to content