Frida Baranek

Pochodząca z Portugalii rzeźbiarka urodziła się w Rio de Janeiro w Brazylii w 1961 roku. W 2012 roku uzyskała tytuł magistra wzornictwa przemysłowego w Central Saint Martins w Londynie, a w 2012 roku uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. w architekturze na Uniwersytecie Santa Ursula w Rio de Janeiro (1984).

Artystka jest pochodzenia brazylijskiego, amerykańskiego i polskiego. Frida mieszkała i pracowała w Brazylii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i Portugalii.

We wczesnych pracach, a także w kolejnych latach artystka starała się przeciwstawiać oporom materiału, by doprowadzić je do metamorfozy: budowała zarówno we współpracy z nim, jak i przeciw niemu. Jej twórczość jest wyrazem jej spostrzegawczej wiary, w której postrzeganie i wyobrażanie sobie to dwa sposoby myślenia.

Pełną listę wystaw, esejów i prac można znaleźć na jej stronie internetowej: www.fridabaranek.com


Portugal based sculptor Frida Baranek was born in Rio de Janeiro, Brazil in 1961. She earned an M.A. in Industrial Design at Central Saint Martins in London in 2012 and a B.A. in Architecture at Santa Ursula’s University in Rio de Janeiro (1984).

With a Brazilian, American, and Polish background, Frida has lived and worked in Brazil, France, Germany, UK, USA, and Portugal.

From her early works and throughout the years, the associations that Baranek entertained with materials consists in defying their resistance to lead them to their metamorphosis: to build with and against it. Her work is the expression of her perceptive faith, where perceiving and imagining are two ways of thinking.

A complete list of exhibitions, essays and works can be found on her website: www.fridabaranek.com

Skip to content