Viktoriia Torfan

Artystka wizualna, urodzona w 1993 roku w Dnipro, w Ukrainie. Często działa również jako edukatorka i animatorka, używając metod sztuki do badania i uruchamiania sytuacji społecznych. Tofan jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie oraz Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W swoich pracach sięga po tradycyjne formy zakorzenione w języku sztuki nie tylko współczesnej, m.in. malarstwo abstrakcyjne, rzeźbę, obiekty, instalacje site-specific oraz techniki hafciarskie. W praktyce artystycznej zajmuje się poszukiwaniem języka, który byłby odpowiedzią na poczucie obcości, jakiego doświadcza jako ekspatka i które zbliżyło ją do społeczności osób Głuchych, dla których polski język foniczny często nie jest pierwszym ani najbardziej naturalnym sposobem komunikacji. 


Visual artist, born in 1993 in Dnipro, Ukraine, but she is also active as an educator and animator, who uses art methods to explore and trigger social situations. She is a graduate of the Academy of Fine Arts in Kiev and the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Wrocław. In her works, she draws on traditional forms rooted in the language of not only contemporary art, including abstract painting, sculpture, objects, site-specific installations and embroidery techniques. In both her artistic and animation practice, she is concerned with the search for a language that would respond to the sense of alienation she experiences as an expat and which has brought her closer to the Deaf community, for whom phonic Polish is often not the first or most natural means of communication.

Skip to content