Grochowska Zuzanna

Absolwentka wydziału Grafiki warszawskiej ASP oraz Historii Sztuki UW. Zajmuje się działaniami w przestrzeni rzeźby i malarstwa.

Ostatnie wystawy:

 •  Sny i sekrety, Marta Bystroń, Zuzanna Grochowska, Sara Ilia, kuratorka: Małgorzata Latos, Galeria Tlen, Warszawa 2022
 •  Laboratorium rzeźby – ogólnopolska wystawa polskiej rzeźby, Galeria Totuart, Warszawa 2022
 •  Making spatial stories, kuratorka: Rosella Biscotti, Summer Academy, Salzburg 2021
 •  Doncaster Art Fair, Mental Health Exhibition, Doncaster Council, Wielka Brytania 2021
 •  Próba, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, 2020
 •  Promocje, Nagroda „Srebrnej Ostrogi” Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych, Galeria Sztuki w Legnicy, 2019
 •  Finalistka konkursu Artystyczna Podróż Ergo Hestii, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2018

Graduated from Graphics at Academy of Fine Arts in Warsaw and History of Art at University of Warsaw, specialized in sculpting and painting.

Exhibitions:

 •  Dreams & secrets: Marta Bystroń, Zuzanna Grochowska, Sara Ilia, curator: Małgorzata Latos, = Tlen Gallery, Warsaw, 2022
 • Laboratory of sculpture, Totuart Gallery, Centrum Praskie Koneser, Warsaw 2022
 •  Making Spatial Stories, Summer Academy, Salzburg, curator: Rosella Biscotti, 2021
 • Doncaster Art Fair, Mental Health Exhibition, Great Britain 2021
 • Próba, Art Gallery of J. Tarasin in Kalisz 2020
 • National Review of Young Painters Promocje, Special Prize from Gallery of town Legnica „Srebrna Ostroga – Silver Spur”, Legnica 2019
 • Finalist of Polish National Contest Artictic Journey by HESTIA, Museum of Modern Art in Warsaw 2018
Skip to content