Urbanowicz Tomasz

Architekt i artysta, twórca wielkoformatowego szkła artystycznego w architekturze i przestrzeni publicznej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (1978-1985). W latach 1982-1985 odbywał studia nad witrażem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończone obroną dyplomu pod kierunkiem promotorów obu uczelni. Od trzydziestu lat prowadzi autorską pracownię artystyczną ARCHIGLASS.

Jego unikatowe szklane kompozycje zdobią wiele prestiżowych budynków, takich jak m.in. Parlament Europejski w Strasburgu, Sąd Najwyższy w Warszawie czy Operę i Filharmonię Podlaską w Białymstoku. Dzieła Tomasza Urbanowicza trzykrotnie reprezentowały Polskę na Wystawach Światowych EXPO – EXPO 2000 w Niemczech, EXPO 2005 w Japonii i EXPO 2008 w Hiszpanii.


Architect and artist, creator of large-scale glass art in architecture and public space. A graduate of the Faculty of Architecture of the Wrocław University of Technology (1978-1985). Between 1982 and 1985 he studied stained glass at the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, finished with the defense of his diploma under the double supervision from both universities. For overthirty years he has been running his own artistic studio ARCHIGLASS.

His unique glass compositions adorn many prestigious buildings, such as The European Parliament in Strasbourg, the Supreme Court in Warsaw or the Podlasie Opera and Philharmonic in Białystok. The works of Tomasz Urbanowicz have represented Poland three times at the World Exhibitions EXPO – EXPO 2000 in Germany, EXPO 2005 in Japan and EXPO 2008 in Spain.

Skip to content