Volosenko Vlad

Urodzony w 1964 roku w Kijowie w Ukrainie.
1976-1983 – studiował w republikańskim liceum plastycznym im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.
W 1991 roku ukończył Kijowski Państwowy Instytut Sztuki (Narodowa Akademia Sztuk Pięknych i Architektury).
Od 1991 do 2008 mieszkał i pracował w Kanadzie. Od 2008 roku mieszka i pracuje w Kijowie.
Od 2008 członek Narodowego Związku Artystów Ukrainy


Born in 1964 in Kyiv, Ukraine.
1976-1983 – studied at the Republican secondary art school named after Taras Shevchenko in Kyiv.
In 1991 he graduated from the Kyiv State Art Institute (National Acade- my of Fine Arts and Architecture).
From 1991 to 2008 lived and worked in Canada.
Since 2008 member of the National Union of Artists of Ukraine

Skip to content