Justyna Adamczyk

Artystka wizualna mieszkająca w Warszawie, urodzona w 1981 roku w Polsce

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu na kierunku malarstwo w 2007 roku. W swojej twórczości artystka koncentruje się na fetyszyzacji i estetyzacji traumy, wykorzystując różne techniki twórcze, zwłaszcza malarstwo i rzeźbę. Dwukrotnie otrzymała stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwukrotnie (w 2005 i 2006 roku).

Swoje emocje najlepiej wyraża poprzez instalacje, rysunek, malarstwo. Szuka prostej, ale oryginalnej, symbolicznej formy. Jej prace są często ikonograficzne. Z każdym obrazem wiąże się osobista historia. Fascynują ją relacje z ludźmi. Ilustruje własne subiektywne spojrzenie. Tworzenie traktuje jak notatnik. Na projektach umieszcza rzeczy, o których o których chciałaby zapomnieć lub o których chciałaby pamiętać.


Female visual artist based in Warsaw, born in 1981, Poland Graduated from the E. Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław, majoring in painting in 2007. In her work, the artist focuses on the fetishization and aestheticization of trauma, using various creative techniques, especially painting and sculpture. She has received grants from the Minister of Culture and National Heritage twice (in 2005 and 2006).

She expresses her emotions through instalations, drawing, paintings. She is looking for a simple but original, symbolic form. Her works are often iconographic. Each image is associated with a personal story. She is fascinated by relationships with people. She illustrates her own subjective view and treat creation like a notebook. In her projects she put things that she would like to forget or want to remember.

Skip to content