Prokopczyk Lena

Lena Prokopczyk (ur.1991 w Warszawie) – absolwentka ASP w Warszawie (dyplom w
pracowni prof. Stanisława Baja, na wydziale malarstwa). Artystka wizualna, tworząca w
różnorodnych technikach, głównie w rzeźbie i malarstwie. W swojej sztuce poddaje analizie
różne aspekty przezywania traumy i syndromów posttraumatycznych. Istotne są dla niej
kwestie feminizmu, przemocy oraz wykluczenia. Aktywna na polu pomocy osobom w
kryzysie psychicznym. Kuratorka projektu „Oddział przepiękny” prowadzonego na terenie
dawnego Mazowieckiego Szpitala  Wojewódzkiego dla psychicznie i nerwowo chorych
Drewnica. Przez wiele miesięcy prowadziła warsztaty z arteterapii w Mazowieckim
Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Tworkach. Tworzy poezje, pisze opowiadania oraz
recenzuje książki.


Lena Prokopczyk (born 1991 in Warsaw) – graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw (diploma
in the studio of prof. Stanisław Baj, at the Faculty of Painting). A visual artist, working in various
techniques, mainly sculpture and painting. In her art, she analyzes various aspects of experiencing
trauma and post-traumatic syndromes. Issues of feminism, violence and exclusion are important to
her. Active in helping people in mental crisis. Curator of the „Beautiful Ward” project carried out on
the premises of the former Mazovian Provincial Hospital for mentally and nervously ill people in
Drewnica. For many months, she conducted art therapy workshops at the Mazovian Specialist Health
Center in Tworki. She creates poetry, writes stories and reviews books.

Skip to content