Jarzyńska Danka

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2001). Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków. Tworzy w klasycznych materiałach rzeźbiarskich, a własną twórczość określa jako minimalizm figuratywny. Mieszka i pracuje głównie na Wyspie Sobieszewskiej, w Gdańsku.
Kuratorka wystawy „Przejście” w Sopockim Pasażu Sztuki (2018). Inicjatorka cyklu Plenerów Rzeźby w Granicie Gdańsk – Wyspa Sobieszewska, organizatorka jego I edycji pod hasłem „Wyspa w Granicie” oraz redaktorką katalogu dokumentującego i komentującego wydarzenie (2017). Stypendystka Marszałka Województwa Pomorskiego, Stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska, laureatka 3. Edycji Międzynarodowego Konkursu NanoArt109 im. profesora Tadeusza Malińskiego, Galerie Roi Doré w Paryżu. Regularnie realizuje swoje projekty twórcze w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Graduate of the Academy of Fine Arts in Gdansk (2001). Member of the Association of Polish Artists and Designers. She creates in classical sculptural materials and defines her own work as figurative minimalism. She lives and works mainly on the Wyspa Sobieszewska island in Gdansk.
Curator of the exhibition „Passage” at the Sopot Art Passage (2018). Initiator of the series of Plein Air Sculpture in Granite Gdańsk – Sobieszewo Island, organizer of its first edition under the theme „Island in Granite” and editor of the catalog documenting and commenting the event (2017). Scholarship holder of the Marshal of Pomorskie Voivodeship, Scholarship holder of the Mayor of the City of Gdansk, winner of the 3rd Edition of the Professor Tadeusz Malinski International NanoArt109 Competition, Galerie Roi Doré in Paris. She regularly carries out her creative projects at the Centre of Polish Sculpture in Orońsko.

Skip to content