Fober Jerzy

Urodził się w 1959 roku w Warszawie.

W latach 1974-79 uczył się w PLSP im. A. Kenara w Zakopanem. W latach 1979-84 studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie, w pracowni prof. S. Kulona, gdzie w 1984 r. otrzymał wyróżnienie za dyplom „Złożenie do grobu”. W 1982 r. razem z A. Szarkiem i C. Podleśnym założył grupę artystyczną „…kim jesteś”, z którą wystawiał do 1990 r. Od 1986 r. zajmuje się dydaktyką artystyczną. W 2000 r. otrzymał tytuł Profesora Sztuk Plastycznych. Obecnie prowadzi pracownię rzeźby w Inst. Sztuk Plastycznych w Cieszynie, na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1996-2011 prowadził pracownię rzeźby na kierunku Malarstwa i Grafiki ASP w Katowicach. W latach 2011-2015 prowadził magisterską pracownię Figuralnego Prejavu na Akademii Umeni w Bańskiej Bystrici (Słowacja). Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach: 1985, 1987, 1991, 1999 i 2004.

Was born in Warsaw in 1959.

1974-79 he learnt at the A. Kenar State Secondary School of Art in Zakopane. 1979-84 he studied at the Sculpture Dept. of the Fine Arts Academy in Warsaw, in Prof S. Kulon’s atelier. In 1984 he was awarded honorary mention for his diploma “Entombment”. 1982-90 together with A. Szarek and C. Podleśny he set up and exhibited with an art group “…who are you”. Since 1989 he has been involved in art education. In 2000 received the title of Fine Arts Professor. Now he runs a sculpture atelier in the Inst. of Fine Arts in Cieszyn, Arts and Educational Science FAC of the Silesian University, Katowice. 1996-2011 he has been conduction a sculpture atelier at the Painting and Graphic FAC of the A.F.A. in Katowice. 2011-15 he has been conduction master’s atelier of Figuralny Prejav of Akademia Umeni in Banska Bystrica (Slovakia). Multiple scholarship holder of the Ministry of Culture and National Heritage in 1985, 1987, 1991, 1999 and 2004.

Skip to content