Szostak Karol

Rzeźbiarz, malarz, rysownik. W 1983 roku ukończył PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby w 1988 r. W 2008 r. uzyskał tytuł doktora w ASP w Warszawie. Od 2009 r. jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. W roku 2014 uzyskał tytuł doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a od 2014 r. jest profesorem nadzwyczajnym PWSZ. Brał udział w 45 wystawach indywidualnych w Polsce, Niderlandach, Francji, Niemczech, Czechach, Słowacji, USA i Luksemburgu. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i muzealnych.

Sculptor, painter, draftsman. In 1983 he graduated from the PLSP Antoni Kenar in Zakopane. Diploma of the Academy of Fine Arts in Warsaw at the Faculty of Sculpture in 1988. In 2008 he obtained a PhD at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He’s an associate professor in PWSZ in Nowy Sącz. In 2014 he obtained a post-doctoral degree at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. He took part in 45 exhibitions in Poland, the Netherlands, France, Germany, the Czech Republic, Slovakia, the USA and Luxembourg. His works are in many private and museum collections.

Skip to content