Szarek Andrzej

Urodził się 17 stycznia 1958 r. w Nowym Sączu. Ukończył PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem w 1979 r. W latach 1980-1985 studiował na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1985 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Kucza. W 2005 r. otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie Sztuki Piękne. W latach 1985-1990 prezentował rzeźby z Grupą „…kim jesteś”. W latach 2000-2008 był członkiem Rady Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wykłada na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest artystycznym opiekunem Nowosądeckiej Małej Galerii oraz szefem Rady Programowej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu. Uprawia rzeźbę, rysunek, plakat, happening. Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych i brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Zrealizował ponad 80 happeningów i akcji artystycznych.

Was born in 1958 in Nowy Sącz. In 1974 – 1979 he attended the Antoni Kenar Secondary School of Fine Arts in Zakopane. In 1980 – 1985 he studied at the Faculty of Sculpture of Warsaw Academy of Fine Arts and graduated with distinction in the atelier of professor Jan Kucz. In 2005 he obtained the title of Professor. Since 2000 has lectured at the Faculty of Art of the Silesian University in Katowice. In 2000-2008 he was a member of the Art Council at the Polish Sculpture Centre in Orońsko. Art councillor of the Mała Gallery in Nowy Sącz and head of the program council at BWA SOKÓŁ in Nowy Sącz. Three-time scholarship holder from the Ministry of Culture and Art. He practices sculpture, drawing, poster design, performance, happenings and artistic actions.

Skip to content