Rumińska Katarzyna

Artystka wizualna, urodzona w 1988 roku. W 2016 uzyskała stopień Doktora na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Eksperymentuje ze sztuką i instalacjami interaktywnymi, skupia się na obiekcie, tworzy obiekty przestrzenne i modułowe. Poszukuje nowych środków wyrazu i wykorzystuje nowe technologie m.in. VR, druk 3D rozszerzony o techniki własne. Łączy sztukę z designem. W 2018 rozpoczęła cykl „FDM”, który systematycznie rozbudowuje i kontynuuje badania nad nim. Uczestniczka wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą.
Obecnie Adiunkt w Katedrze Przemysłów Kreatywnych WSG w Bydgoszczy, oraz członek Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków w Toruniu.

Visual artist, born in 1988. In 2016 Rumińska obtained a PhD in Fine Arts in Faculty of Fine Arts University of Nicolaus Copernicus in Torun. She is experimenting with interactive art and installations, focuses on object, creating a spatial and modular objects. Rumińska search for a new means of expression and uses new technologies. For example VR and 3D print, expanded with custom techniques. She combines art and design. In 2018 she has started a series called „FDM”, that keeps on expanding and she continues doing research on it. She participated in multiple individual and group exhibitions in Poland and abroad. Nowadays an Assistant Professor in Department of Creative Industries, University of Economy in Bydgoszcz and a member of the Board of the Association of Polish Artists in Toruń.

Skip to content