Majewska Ala

Rzeźbiarka i nauczycielka akademicka. Dyplom w pracowni prof. A. Ryszki  w 1986 roku.  Studia i kariera zawodowa związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł profesora sztuki otrzymała w 2020 r. Twórczość w zakresie medalierstwa oraz  obiektu rzeźbiarskiego. W swojej sztuce odnosi się do zagadnień związanych z pojęciem „wartości” w kontekście współczesności. Autorka 11 wystaw indywidualnych i ponad 100 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Członkini Międzynarodowej Organizacji Medalierstwa FIDEM. Prace w licznych kolekcjach prywatnych i muzealnych w kraju i zagranicą, między innymi w  Medialia Gallery (Nowy Jork, USA), Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu oraz w Muzeach Okręgowych w Toruniu i Bydgoszczy. Mieszka i pracuje w Toruniu.

Sculptor and   academic teacher.In 1986 she received her master’s degree in the studio of Professor Adolf Ryszka. Her studies and further artistic career took place at Nicolaus Copernicus University in Toruń, where in 2020 she was promoted to her current rank of Titular Professor. Her fields include medal engraving and sculpture. In her art she refers to issues of the value in the context of contemporary life. She has displayed her works at 11 solo and 100 group exhibitions in Poland and abroad. She is a member of FIDEM (Fédération Internationale de la Médailles d’Art). Her works are held in several private and museum collections in Poland and abroad: Medialia Gallery (New York, USA), Museum of Medallic Art in Wrocław, and the District Museums in Toruń and Bydgoszcz. The artist lives and works in Toruń.

Skip to content