Łyszkowska Katarzyna

Urodzona w Olsztynie. Mieszka w Toruniu gdzie wykłada na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W swoich realizacjach bada, czym jest społeczna natura człowieka oraz przenikanie się jego tożsamości jednostkowej i zbiorowej w możliwie pełnym kontekście zjawisk społeczno-kulturowych. Dobiera narzędzia do specyfiki przekazu, wychodząc od rysunku ku obiektom, instalacjom interakcjom społecznym. Uczestniczyła w ponad 120 wystawach i działaniach artystycznych w kraju i za granicą tj. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Norwegii, Włoszech, Słowenii, Macedonii, Grecji, Litwie, Ukrainie, Białorusi, Indiach, Korei Południowej i USA. Brała udział w 6 projektach rezydencyjnych. Jej prace należą do narodowych zbiorów w Macedonii i do pięciu stałych kolekcji w Polsce.


She was born in Olsztyn, lives in Toruń where she lectures at the Nicolaus Copernicus University. She explores what is the social nature of man and the interpenetration of his individual and collective identity in the full context of socio-cultural phenomena. She selects tools according to the specifics of the message, starting with drawing towards objects, installations and social interactions. She has participated in over 120 exhibitions and artistic activities at home and abroad in Germany, Great Britain, Finland, Norway, Italy, Slovenia, Macedonia, Greece, Lithuania, Ukraine, Belarus, India, South Korea and the USA. She took part in 6 residency projects. Her works belong to national collections in Macedonia and to five permanent collections in Poland.
https://katarzynalyszkowska.com/

Skip to content