Drewicz Tomasz

W swojej praktyce artystycznej zajmuje się przede wszystkim instalacją i obiektem. Często sięga również po inne media takie jak: fotografia, wideo a czasem również performance. Swoje realizacje nazywa „Zdarzeniami”, a do ich współtworzenia często zaprasza odbiorców. W swoich ostatnich pracach rozpatruje zagadnienia związane z fenomenem „Ciepła” i „Wymiany”. Laureat stypendium „Młoda Polska” w roku 2010 oraz Stypendium Artystycznego Miasta Poznania w roku 2011. Zrealizował kilka wystaw indywidualnych, m.in. „Komfort termiczny” w MCSW „Elektrownia” w Radomiu oraz „Ciepłem” i „Zaraz wracam” w Galerii AT w Poznaniu. Brał również udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Publikuje teksty w magazynach polskich i zagranicznych. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

In his artistic practice he mainly deals with installation and object. He often uses other media such as photography, video and sometimes even performance. He calls his works as ” Events”, and often invites the audience to co-create them. In his recent works he considers issues related to the phenomenon of ” Warmth” and „Exchange”. Winner of the „Young Poland” scholarship in 2010 and the Artistic Scholarship of the City of Poznań in 2011. He has had several solo exhibitions, including „Thermal Comfort” at the MCSW „Elektrownia” in Radom and „With Warmth” and „Be Back Soon” at the AT Gallery in Poznań. He also took part in several group exhibitions in Poland and abroad. He publishes texts in polish and foreign magazines. He lives and works in Poznań.

Skip to content