Myronowa Janina

Urodzona w 1987 roku w Doniecku na Ukrainie. Absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Narodowej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Wzięła udział w ponad 100 wystawach zbiorowych oraz zrealizowała 12 wystaw indywidualnych. Laureatka m.in.: I miejsce VII BICMA Biennal Internacional de Ceramica de Marratxi, Hiszpania, 2018; I miejsce w kategorii „Those to come” w V Międzynarodowym Konkursie „Ceramica Multiplex”, Chorwacja, 2016. Finalistka Międzynarodowych Konkursów m. in.: „Taiwan Ceramic Biennale”, New Taipei City Yingge Ceramics Museum, 2016; „36 Concurs Internacional de Ceramica CICA2016”, Museu de Ceramica, Alcora, Hiszpania,2016. W 2020 roku uzyskała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska. Od 2017 roku jest członkiem Międzynarodowej Akademii Ceramiki IAC.

Born in 1987 in Donetsk, Ukraine. A graduate of the Faculty of Ceramics and Glass of the Eugeniusz Geppert Academy of Art in Wrocław and the Lviv National Academy of Arts. She has participated in over a hundred collective exhibitions and 12 solo shows. Her awards include, among others: First Prize in the 7th Biennal Internacional de Ceramica de Marratxi (BICMA), Spain, 2018; First Prize in the “Those to Come” category of the 5th “Ceramica Multiplex” International Competition, Croatia, 2016. A finalist of international competitions, including the Taiwan Ceramic Biennale, New Taipei City Yingge Ceramics Museum, 2016; 36th Concurs Internacional de Ceramica CICA2016, Museu de Ceramica, Alcora, Spain, 2016. In 2020 received Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage Mloda Polska. Since 2017 a member of the International Academy of Ceramics (IAC).

Skip to content