Kokoszczyńska Malina

Jest absolwentką Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.
W 2010 roku obroniła dyplom magistra na Wydziale Malarstwa
w pracowni prof. Barbary Szubińskiej, aneks ze Sztuki Użytkowej – „Rzeźba we wnętrzach” u dr. Plewako. Praca magisterska z historii sztuki pt. “O odbiorze malarstwa”, pod kierunkiem dr. Izabeli Galickiej. Swoje prace malarskie oraz rzeźbę prezentowała już na licznych wystawach w kraju i za granicą. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie, Stowarzyszenia Pastelistów w Hiszpanii ASPAS, Polsko – Francuskiego Stowarzyszenia Art Project. Należy do grupy “Młodzi Sztuką” oraz “W stronę design-u”.

She graduated from the European Academy of Arts in Warsaw.
In 2010, she defended her master’s degree at the Faculty of Painting
in the studio of prof. Barbara Szubińska, annex from Applied Art – „Sculpture in the interior” at Dr. Plewako. Master’s thesis in art history entitled „About the reception of painting”, under the supervision of Dr. Izabela Galicka. She was showing her works at numerous exhibitions in Poland and abroad. He is a member of the Association of Polish Artists and Designers in Warsaw, the Association of Pastelists in Spain ASPAS, and the Polish-French Art Project Association. He belongs to the groups of „Young with Art” and „Toward Design”.

Skip to content