Jędrzejewski Tomasz

Urodzony 9.08.1984 roku w Kielcach. W latach 1999-2004 uczeń Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, od 2004-2009 student rzeźby w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w zakresie rzeźby w pracowni prof. zw. Danuty Mączak.
Od 2009 roku członek Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, od 2018 roku Prezes WZAR. W latach 2012-2016 pracownik dydaktyczny w Katedrze Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne. Obecnie jest pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Was born on 9 August 1984 in Kielce. In the years 1999-2004 – a learner of Józef Szermentowki’s National Secondary School in Kielce. In 2004-2009 he studied at the Academy of Fine Arts in Poznan in the field of sculpture. Diploma work under the supervision of Professor Danuta Mączak. From 2018 President of the Greater Poland Union of Sculptors, Wielkopolski Branch. In the years 2012-2016, didactic worker at the Department of Drawing, Painting, Sculpture and Visual Arts at the Faculty of Architecture of the Poznan University of Technology. Has had PhD in fine arts since 2016. Currently, he is a teaching worker at the Department of Green Areas and Landscape Architecture at the University of Life Sciences in Poznan.

Skip to content