Maciejewski Mariusz

Urodzony w 1972 w Warszawie. Od 1993 studia na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego. Dyplom 1999 r. Rzeźbiarz, performer, autor działań i  akcji artystycznych, których cel jest często bardziej poznawczy niż estetyczny. Jego projekty, choć pozbawione cienia doktrynerstwa, wydają się echem utopii miejskich, organizacji przestrzeni, architektury społecznej.

Stypendysta Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie (2002) i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007).


Mariusz Maciejewski was born in 1972 in Warsaw. He studied at the Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Warsaw in the studio of prof. Grzegorz Kowalski, where he was awarded a diploma in 1999. Sculptor, performer, author of artistic activities and actions whose goal is often more cognitive than aesthetic. His designs, though devoid of a shadow of doctrine, seem to echo urban utopias, space organization, and social architecture.

Scholarship holder of Akademie Schloss Solitude in Stuttgart (2002) and the Minister of Culture and National Heritage (2007).

Skip to content