Sajdak Jan

Urodzony w 1987 roku, dyplom z wyróżnieniem w 2016 roku, obroniony w pracowni prof. A.J. Pastwy na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Stypendysta Instytutu Adama Mickiewicza i Miasta Stołecznego Warszawy w 2018 roku. Dwukrotny uczestnik Landart Festiwalu w Starym Bublu. Realizował swoje projekty w Polsce, Brazylii, Niemczech, Belgii i Armenii. Działa w wielu dziedzinach sztuki, eksperymentuje. Ważnym terenem poszukiwań jest dla niego sztuka nurtu landart, Sztuka Ziemi, tworzona z naturalnych materiałów, często wyplatana z wikliny, i umieszczana pod gołym niebem, współbrzmiąca z krajobrazem wokół. Od lat rozwija swój projekt nadrzewnych gniazd dla ludzi, marząc o mieszkaniu na drzewach.

Born in 1987, diploma with distinction in 2016 in the studio of prof. A.J. Pastwa at the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw. Scholarship holder of the Adam Mickiewicz Institute and the Capital City of Warsaw in 2018. Twice participant of the Landart Festival in Stary Bubel. He implemented his projects in Poland, Brazil, Germany, Belgium and Armenia. He works in many fields of art, experimenting. An important area of his expression is landart, created from natural materials, often woven from wicker, and placed under the open sky, in harmony with the surrounding landscape. For years, he has been developing his design of arboreal nests for people, dreaming of living on trees.

Skip to content