Wolny Mariusz

Artysta wizualny polskiego pochodzenia, obecnie mieszkający w Tajpej / TW. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. Posiada również dyplom magistra archeologii podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako archeolog i rzeźbiarz, łączy swoje krytyczne postrzeganie rzeczywistości z pasją do historii sztuki wypracowując swój własny styl prac – „koanów”. Pozwoliło mu to jeszcze bardziej poszerzyć zakres twórczej ekspresji. Zastosowanie gotowych przedmiotów, rzeźb lub odpadów w alternatywnym kontekście zmusza odbiorców do zastanowienia, często również nad sobą samym. Wykorzystując pozornie przypadkowe relacje między przedmiotem, symbolem lub przestrzenią, eksploruje mroczne zakątki codziennego życia – często w sarkastyczny sposób. Wolny zajmuje się instalacją, rzeźbą, sztuką i interwencją w przestrzeni publicznej, fotografią oraz performansem.

Visual artist of Polish origin, currently living in Taipei / TW. He graduated from Academy of Fine Arts in Warsaw from the Faculty of Sculpture. 
Wolny also holds a M.A. diploma in Underwater Archaeology from University of Nicolaus Copernicus Toruń. Originally as an archaeologist and sculptor, he is combining his critical perception of reality with a passion for the history of art, developing his own style of „koan” works. This allowed him to expand the scope of his creative expression. By using ready-made objects, sculptures or waste in an alternative context he is forcing recipients to think also about themselves. He`s using seemingly random relationships between objects, symbols or space to tell stories, he is exploring the dark corners of everyday life – often in a sarcastic way. He is working in the field of installation, sculpture, public art, photography, drawing, experimental music and art intervention in the public space.

Skip to content