Rozbiewska Iwona

Urodzona w Zaścieniach obok Warszawy. Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Monachium. Obecnie robi doktorat na Akademii Sztuki w Szczecinie. Laureatka artystycznych stypendiów, grantów i rezydencji m.in. Erwin und Gisela von Steiner-Stiftung grant, Monachium (2019-2020), Artist-in-Residence w SEA Foundation w Tilburgu (2018), Kultura Polska na Świecie i grant na rezydencję z  Instytutu Adama Mickiewicza (2017, 2018, 2019), Stypendium Erasmus w Monachium (2011-2012), Stypendium Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa Przemysłowego (2009-2010). Indywidualne i grupowe wystawy, a także screeningi w kraju i za granicą.  Mieszka i pracuje w Zaścieniach obok Warszawy i w Germeringu obok Monachium. Tworzy obiekty, instalacje, eksperymentalne wideo. Jej prace nawiązują do architektury, do szeroko pojętej kultury i do przypadków, które napotyka w przestrzeni wokół niej.

Born in Zaścienie near Warsaw. Graduated in art at the Academy of Fine Arts in Warsaw and Munich. Currently she is earning a Doctorate in Fine Arts at the Academy of Art Szczecin. Laureate of artistic scholarships, grants, and residencies, among others: Erwin und Gisela von Steiner-Stiftung grant, Munich (2019), AiR Tilburg at the SEA Foundation in Tilburg (2018), Polish culture worldwide grant and residency grant from Adam Mickiewicz Institute in Warsaw (2017, 2018, 2019), Erasmus Scholarship in Munich (2011-2012), Artistic Scholarship of The Academy of Fine Arts Warsaw, Industrial Design Faculty (2009-2010). Individual and group exhibitions, domestically and abroad. At the moment, she is based in Zaścienie near Warsaw and in Germering, near Munich. She creates art installations, objects, experimental video. Her work relate to architecture, to widely understood culture, and to cases she encounters in the space around her.

Skip to content