Janusz Jasiński

Absolwent Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem w 2012 roku. Obecnie dydaktyk na macierzystej uczelni.

A graduate from Sculpture at the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts and Design in Wrocław. Diploma with distinction in 2012.Currently he works there as assistant tutor.

Skip to content