Nova Maria / NOVA 0.0.0.0

Ur. w 1989, jako Maria Nova od 2017 roku. Artystka intermedialna, performerka, narratorka. Ukończyła filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie przygotowuje dyplom magisterski na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 2018 / 2019 odbyła dwa stypendia zagraniczne na uniwersytetach sztuki w Berlinie (UdK) oraz Belgradzie (FPU). Tworzy prace wideo, instalacje, performanse, teksty, sytuacje, choreografie. Była uczestniczką wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz festiwali sztuki performance w Europie. Interesuje ją performatywność języka w kontekście komunikacji międzygatunkowej i sposobów budowania relacji, ale także statusu quo dzieła sztuki oraz procesu konstruowania tożsamości. Temat eksploruje w projekcie-tożsamości NOVA 0.0.0.0 / as if SUPERNOVA 2.0, którą prezentowała m.in. w ramach 9. Triennale Młodych.

Born in 1989, as Nova since 2017. Performance and intermedia artist, narrator. The author of solo shows and performances and a participant of group shows in Poland, Germany, Hungary, Slovakia, Serbia, Austria. Graduate of Film Studies at the Jagiellonian University and a MA candidate at the Faculty of Intermedia Art of the Academy of Fine Arts in Krakow. In the year of 2018/2019, she was a grant holder at the University of Arts in Berlin and University of Arts in Belgrade. She creates video works, installations, performances, texts, situations, concepts and choreographies. She is interested in the causative power of language in the context of (unfulfilled) interspecies communication and ways of building relationships, but also the status quo of a work of art and the process of constructing identity. She explores the theme in the NOVA 0.0.0.0. / as if SUPERNOVA 2.0 identity-project, which was presented, among others, in the frame of the 9th Young Triennial.

Skip to content