Wawrzusiak Mariola

Urodziła się w Rzeszowie w 1971 roku. Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1992-1997. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sękowskiego . Profesor nadzwyczajny ASP w Krakowie na Wydziale Rzeźby. Prowadzi pracownię rysunku dla studentów od II do V roku. Uzyskała stypendium Cultural City Network Graz(1998), Stypendium Miasta Krakowa (1999r.). Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000r.).

Born in Rzeszów in 1971. Studied in Cracow at Jan Matejko Academy of Fine Arts,Departament of Sculpture in years 1992-1997. Received a summa cum laude degree at the workshop of prof.Józef Sękowski. An assistant professor in the Department of Sculpture at Jan Matejko Academy of Fine Arts. Coordinates the drawing workshops for students of II – V years. Received the Cultural City Network Graz scholarship(1998), the scholarship of Cracow City(1999)and the scholarship of Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland(2000). 

Skip to content