Turek Gaś Marzena

Doktor Sztuk Pięknych. Dyplom z Projektowania Graficznego i malarstwa uzyskała w krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki w Katowicach. Finalistka Florence Contemporary Gallery (2021). Dwukrotna Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest twórcą projektów 2D i 3D opartych na interakcji koloru, formy i płaszczyzny. Autorka projektu urbanistycznego „Shapes of Color”, który upubliczniła w 2010 roku w warszawskiej Galerii Milano. W 2011 roku jej relief z tej serii został wyłoniony w konkursie „Sztuka w Przestrzeni Publicznej” ogłoszonym przez Prezydenta m.st. Warszawy i został zrealizowany na budynku przy ul. Targowej 12. Dzieła artystki były prezentowane na ponad 100 grupowych i 50 indywidualnych wystawach w Polsce i za granicą: w USA, Japonii, Niemczech, Francji, Czechach, Rosji, Szwecji, Macedonii, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Korei, Ukrainie i we Włoszech.

Doctor of Fine Arts. She obtained a diploma in Graphic Design and Painting at the Academy of Fine Arts in Cracow at the Faculty of Graphics in Katowice. Finalist of the Florence Contemporary Gallery (2021). Two-times scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage. She is creator 2D and 3D designs based upon interaction of colour, form and surface. The Author of the urban design “Shapes of Color”, which was published in 2010 at Galeria Milano in Warsaw. In 2011, her relief from this series was selected during “Art in Public Space” competition announced by the President of the Capital City of Warsaw and was realized on a building at Targowa 12 Street. Her works were presented in over 100 group and 50 individual exhibitions in Poland and abroad: in the USA, Japan, Germany, France, the Czech Republic, Russia, Sweden, Macedonia, Hungary, Great Britain, Korea, Ukraine and Italy.

Skip to content