Wielowiejska Kaja

Urodzona w 1987 w Warszawie. Artystka wizualna i malarka, działająca w obszarze sztuki materii i abstrakcji geometrycznej. W swoich  pracach nawiązuje do antropocenu i wpływu, jaki epoka wywiera na otaczającą nas naturę. Absolwentka Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dwukrotna Stypendystka Marszałka Województwa Mazowieckiego. Finalistka Piotrkowskiego Biennale Sztuki, Triennale Małych Form Malarskich i Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w.: Galerii Spokojna, HOS Gallery, Galerii Sztuki Wozownia, Galerii BWA Ostrowiec.

Born in 1987 in Warsaw. Visual artist and painter, active in the field of the art of matter and geometric abstraction. In her works, she refers to the Anthropocene and the influence that the epoch exerts on the nature around us. A graduate of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Two-time scholarship holder of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship. Finalist of the Piotrków Art Biennale, the Triennial of Small Painting Forms and the International Autumn Art Salon. She took part in individual and collective exhibitions, incl. at: Spokojna Gallery, HOS Gallery, Wozownia Art Gallery, BWA Ostrowiec Gallery.

Skip to content