Jan Gostyński

(ur. 1994 r.) W latach 2013-2014 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych. W latach 2015 – 2017 studiował w Pracowni Rzeźby prof. Krzysztofa Bednarskiego, as. Andrzeja Kokoszy. Od 2014 roku uczestnik grupy artystycznej Eksperymentalne Laboratorium Naukowo–Badawcze. W 2019 roku ukończył studia na Wydziale Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Adama Myjaka.

Autor instalacji pt: „Nie-ludzie”, Mazowiecki Instytut Kultury przy, ul. Elektoralna 12, Warszawa. W 2019 roku otrzymywał Stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Brał udział w wystawach indywidualnych oraz grupowych: „Nie – Ludzie.” 2021-2022, przy ul. Elektoralna 12 w Warszawie (MIK), „Universum”  w galerii Prom 2020, „WIHAJSTER/ FREITAG/SWALLOW” z UDK (Berliński Uniwersytet Sztuk Pięknych) w Galerii Salon Akademii w Warszawie 2019, „Refugees Welcome” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN) 2018, „Bez początku… Bez końca…”  w Artzone Kraków 2018, „Akademiks” przy ul. Burakowskiej 14, Warszawa 2017, „Brzmienia przestrzeni” w PROMOCYJNA, ASP w Krakowie 2018, Interdyscyplinarny Festiwal miasto Gwiazd Żyrardów 2016, „Nie wolno” konferencja naukowo–artystyczna, Harenda 2016. Uczestnik akcji E.L.N.B: „Najazd natrętnych zwierzątek”, „ Pingwin i pingwinica”, „Tratwa meduzy”.


(born in 1994) – In 2013-2014 he studied at the Faculty of Graphics of the Academy of Fine Arts. From 2015 to 2017 he studied at the Krzysztof Bednarski’ Studio of Sculpture, assist. Andrzej Kokosza. Since 2014, he is a member of the artistic group Experimental Science and Research Laboratory.  In 2019, he graduated from the Sculpture Department of the Warsaw Academy of Fine Arts in the studio of prof. Adam Myjak

Author of an installation called: „Non-humans”, in front of the Mazovian Institute of Culture, Elektoralna 12 street, in Warsaw In 2019 he received the Rector’s Scholarship for outstanding artistic achievements.

He took part in individual and group exhibitions: Non–Humans 2021-2022, Elektoralna 12 street in Warsaw (MIK), Universum at the Prom gallery, 2020, WIHAJSTER / FREITAG / SWALLOW  UDK (Berlin University of Fine Arts) at the Salon Akademia Gallery in Warsaw 2019, Refugees Welcome at the Museum of Modern Art (MSN) 2018, Without beginning… Without end… in Artzone Krakow 2018, Akademiks at Burakowska Street, Warsaw 2017, The Sound of Space at PROMOCYJNA gallery, Academy of Fine Arts in Krakow 2018, Interdisciplinary Festival City of Stars in Żyrardów 2016, Not allowed scientific and artistic conference, Harenda 2016. Participant of the ELNB action: Invasion of the intrusive animals, Penguin and penguin, Raft of jellyfish.

Skip to content