Wiater Krzesimir

Urodzony w 1986 w Krakowie. W 2011 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W 2016 roku obronił doktorat na macierzystej uczelni. Zwiazany z wydziałem rzeźby od 2012 roku ,aktualnie prowadzi pracownie podstaw rzeźby na  Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jego prace były prezentowane na wystawach w Polsce i zagranicą. Uczestnik plenerów i sympozjów rzeźbiarskich.

Born in 1986 in Krakow. In 2011, he graduated with honors from the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts. Jan Matejko in Krakow, In 2016, he defended his doctorate at his home university. Associated with the sculpture department since 2012, he currently conducts sculpture foundation workshops at the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts. Jan Matejko in Krakow. His works have been presented at exhibitions in Poland and abroad. Participant of plein-airs and sculpture symposia.

Skip to content