Szczęśniak Maciej

Urodzony w 1989 roku w Krakowie, absolwent Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki – dyplom licencjacki (2014) oraz Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – dyplom magisterski (2016). Porusza się na granicy wielu dyscyplin sztuki takich jak: fotografia, sztuka wideo, audio-art, performans, malarstwo, instalacje site-specific czy słowo pisane. Współzałożyciel Galerii Opcja w Krakowie, grup artystycznych Opcja, The Flutes oraz L14. Obecnie współprowadzi artist-run-space Piotrowska/Szczęśniak atelier. Z zamiłowania tatuator-prymitywista. Doktorant na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz asystent na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Born in 1989, in Cracow. He Graduated from the Intermedia Department at the Academy of Fine Arts in Cracow – bachelor’s degree (2014) and New Media Art Department at the Academy of Fine Arts in Warsaw – master’s degree (2016). He works on the border of many disciplines, in the field of his interests are: photography, video art, audio art, performance, installations site-specific and text. Co-founder and member of the artistic group Opcja, artistic group The Flutes and art & design group L14. Currently he co-runs artist-run-space Piotrowska/Szczęśniak atelier. Primitive tattoo artist. Currently PhD student at the Faculty of Art of the Pedagogical University in Cracow and lecturer at the Academy of Fine Arts in Warsaw (Studio of Art Concepts).

Skip to content