Biewald Jakub

Absolwent kierunku Rzeźba, na specjalizacji Ceramika Artystyczna, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w roku 2014. Laureat Nagrody im. prof. Adolfa Ryszki dla najlepszego studenta kierunku Rzeźba (2013). Studia doktoranckie na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu ukończył w roku 2018. Uczestnik międzynarodowych wystaw, plenerów i rezydencji artystycznych. Uprawia twórczość w zakresie rzeźby, ceramiki, rysunku, malarstwa i fotografii. Inicjator corocznych plenerów rzeźbiarskich w Wąbrzeźnie.

Graduate of Sculpture, specialization in Artistic Ceramics, Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Toruń. Received a diploma with distinction in 2014. Winner of the Award of prof. Adolf Ryszka for the best student in the field of Sculpture (2013). Doctoral studies at the Faculty of Ceramics and Glass of the E. Geppert Academy of Art and Design in Wrocław finished in 2018. Participant of international exhibitions, plein-airs and artistic residencies. He works in the field of sculpture, ceramics, drawing, painting and photography. Initiator of annual wood sculpture plein-airs in Wąbrzeźno.

Skip to content