Mazurkiewicz Aleksandra

Urodziła się 1985 roku w Warszawie gdzie w 2005 ukończyła Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona, a w 2011 studia na Wydziale Rzeźby ASP. Dyplom w pracowni prof. Adama Myjaka obroniła z wyróżnieniem. W 2009 w ramach stypendium Erasmus studiowała na ASP w Rzymie. W 2011 roku rozpoczęła pracę dydaktyczną w macierzystej uczelni jako asystentka prof. Hanny Jelonek. 2014 otrzymała nagrodę dla Młodych Twórców (FIDEM Scholarship), ufundowaną przez Uniwersytet w Bergen w Norwegii. Od 2015 roku jest członkiem FIDEM (The International Art Medal Federation). Brała udział w wystawach FIDEM w Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Belgii, Kanadzie. W swojej twórczości często wykorzystuje tkaninę oraz sznurek. Tworzy rzeźby, medale oraz małe formy rzeźbiarskie. W 2016 roku został otwarty jej przewód doktorski.

Born in Warsaw in 1985, where she graduated from the W. Gerson’s Secondary School of Fine Arts in 2005 and in 2011 she earned her Masters degree with distinction in the Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts, in the studio of prof. Adam Myjak. In 2009 via Erasmus programm she studied at the A.F.A. in Rome. In 2011 she started teaching at the A.F.A. in Warsaw as an assistant to prof. Hanna Jelonek. In 2014 she received a FIDEM Scholarship, funded by the University of Bergen. Since 2015 she is a member of FIDEM (The International Art Medal Federation). She took part in FIDEM exhibitions in Great Britain, Bulgaria, Belgium and Canada. In her work she often uses fabric and strings creating sculptures, medals and small sculptural forms. Currently she is preparing a doctoral thesis.

Skip to content