Ostrzeszewicz Krzysztof

Urodzony w 1985 roku w Warszawie, gdzie w 2010 r. ukończył studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni prof. Adama Myjaka. Zajmuje się rzeźbą, ale uprawia również rysunek, malarstwo, fotografię, grafikę wydawniczą. Jego praca dyplomowa „Pieta” została wyróżniona udziałem w wystawie najlepszych dyplomów ASP w 2010 r. Ponadto, w 2019 r. „Pieta” prezentowana była wśród 40 najlepszych dyplomów dekady. W 2010 roku Akademia Teatralna w Warszawie uhonorowała rzeźbiarza, powierzając mu zaprojektowanie i budowę nagrobka Zbigniewa Zapasiewicza. Rzeźbę poświęconą aktorowi można oglądać dzisiaj na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Prace artysty pokazywane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Warszawie, Kielcach, Płońsku, Poznaniu, Bydgoszczy. Jego rzeźby znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Europie.

Born in 1985 in Warsaw, where he graduated from the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in 2010, in Adam Myjak’s studio. He is already associated with various fields of art, such as drawing, painting, photography, illustration and book cover design, but above all, with sculpture. His diploma piece „Pieta” was included in exhibition of bests diplomas of year 2010. In addition, in 2019 „Pieta” has been chosen to exhibition of 40 bests diploma pieces of the decade. In 2010 the Warsaw Theathre Academy honoured the sculptor by commissioning him to design ang build a tombstone for Zbigniew Zapasiewicz grave. The sculpture dedicated to the actor can be seen today at Warsaw Military Cemetery.

Skip to content