Delman Norbert

Urodzony w 1989 w Warszawie, gdzie mieszka i pracuje. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Mirosława Bałki w latach 2014, studiował sztuki piękne w University College Falmouth. Jest także współtwórcą przestrzeni artystycznej Stroboskop w Warszawie.Jego prace zostały zaprezentowane w: Galiera Foksal (2019), CSW Zamek Ujazdowski Warszawa w (2018,2017,2014),Biennale de la biche (2017), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie „Warszawa w Budowie” (2016), Muzeum Historii Jugosławii (2016), LUDWIG MÚZEUM w Budapeszcie (2016), Edinburgh Sculpture Workshop (2014), MODEM CCA w Debreczynie w (2011). Otrzymał następujące rezydencje: dla polskiego artysty w  MeetFactory (2018) Czechy, WRSW | BRLN (2016) Niemcy , ESW w UK (2014), InterModem w Centre for Modern and Contemporary Arts w Debreczynie, (HU)  (2011). Stypendysta Ministra Kultury 2016.
Współzałożyciel Stroboskop – Art Space.

Born 1989 in Warsaw where he lives and works. Graduated Academy of Fine Art Warsaw in Mirosław Bałka studio 2009-2014, studied Fine Arts in University College Falmouth 2010 (UK). Young, multidisciplinary artist. He is also an experimenting curator, co-founder of Stroboskop art space in Warsaw. His works have been presented at the: Foksal Gallery (2019), CCA Ujazdowski Castle in Warsaw (2018,2017,2014), Biennale de la biche (2017), Museum of Yugoslav History (2016), LUDWIG MÚZEUM, Budapest (2016), MOMA (Warsaw 2016), Museum of Contemporary Art Krakow 2013, Edinburgh Sculpture Workshop 2014, MODEM CCA in Debrecen 201.He received a scholarship Residency for a Polish Artist: MeetFactory, Czech Republic (2018), WRSW | BRLN, Germany (2016) Edinburgh Sculpture Workshop, UK (2014), Modem in Centre for Modern and Contemporary Arts, Hungary (2011). Scholar of the Minister of Culture 2016.

Skip to content