Liput Aleksandra

Urodzona w 1989r. Artystka wizualna tworząca obiekty, instalacje, miękkie rzeźby i  ceramikę. W swojej twórczości mierzy się z problematyką lęku, dziedziczenia traum, szeroko rozumianą duchowością i magicznymi przedmiotami. Doktorantka i asystentka w Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współtworzy duet kuratorski DZIDY. Jej prace były prezentowane m. in. w Galerii Labirynt w Lublinie,  Galerii Arsenał w Poznaniu, Fundacji Galerii Foksal w Warszawie. Finalistka Coming Out – Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie.

Born in 1989. Visual artist specialising in painting, soft sculpture, objects and installations. Her work explores themes around anxiety, inherited traumas, broadly conceived spirituality, as well as magic and magical objects. She’s a doctoral candidate and teaching associate in the Experimental Textiles studio at the Warsaw Academy of Fine Arts, and co-founder of the Warsaw-based curatorial duo Dzidy. Among others, her works have been displayed at Labirynt Gallery in Lublin, Arsenal Gallery in Poznan, and Foksal Gallery Foundation in Warsaw. Finalist of the Coming Out best Arts Diplomas exhibition in Warsaw in 2017. 

Skip to content