Dąbrowska Ewa

Urodzona w 1989 roku w Warszawie. W 2018 ukończyła z wyróżnieniem Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. A.J. Pastwy. Otrzymała stypendium Inicjatywy ENTRY oraz nagrodę Towarzystwa Przyjaciół ASP w Warszawie. Tworzy instalacje, happeningi, tradycyjną rzeźbę, rysunki i land art. Działa głównie w lekkich materiałach jak: pianka, papier, gąbka. Ważnym obszarem jej twórczości jest Sztuka Ziemi, która skłania do zastanowienia się nad kondycją planety oraz naszymi poczynaniami. Poszukuje sposobów, by połączyć w jednym kreatywnym procesie główne dziedziny swojej działalności: muzykę i rzeźbę. Uczestniczyła w szeregu wystaw i projektów artystycznych w Polsce, Niemczech, na Węgrzech i w Armenii.

Born in 1989 in Warsaw. Graduated with distinction from the department of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw, in 2018. She was granted a sholarship funded by Inicjatywa ENTRY and a prize funded by the Association of Friends of the  Academy of Fine Arts in Warsaw. Creates installations, happenings, traditional sculpture, drawings and land art. Works mostly in light materials like: foam, paper, sponge. Being a musician, searches for ways to join music and sculpture in one creative process. Participated in various art festivals and exhibitions in Poland, Germany, Hungary and Armenia.

Skip to content