Magalska Natalia

Urodzona w 1994 roku w Elblągu, absolwentka Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uczestniczka licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych. Nagrodzona m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańsk w konkursie XI Najlepsze Dyplomy ASP oraz Nagrodą CSW Łaźnia za pracę dyplomową „Łódzka 5”, Nagrodą Rektora ASP we Wrocławiu w V Studenckim Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej w Poznaniu za pracę „Dres”, wyróżnieniem w XVII Międzynarodowych Warsztatach Odlewniczych, Grand Prix i Nagrodą Publiczności w Konkursie Rysunkowym Przegrys oraz wielokrotnymi stypendiami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezesa Rady Ministrów, Starosty Elbląskiego oraz Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Born in 1994, Elbląg. She graduated Sculpture at Academy of Fine Arts in Gdańsk. She participated in numerous individual or group exhibitions, was awarded in national and international art competitions and received multiple scholarships. Laureate of The Award of the President of the City of Gdańsk in the competition XI Best Diplomas of the Academy of Fine Arts and the Award of the CCA Łaźnia for the diploma thesis „Łódzka 5”, the Award of the Rector of the Academy of Fine Arts in Wrocław at the 5th Student Biennale of Small Sculptural Forms in Poznań for the work „Dres”, distinction at the 17th International Foundry Workshop, Grand Prix ​​and the Audience Award in the Przegrys Drawing Competition and multiple scholarships from the Minister of Culture and National Heritage, the Prime Minister, the Elbląg Staroste and the Rector’s Scholarship for the best students.

Skip to content